Policy och cookies

Webbshopen Revline.se drivs av Bellix Tools AB, Orgnr: 559485-9554 och ligger baserat i Hällefors (fullständig adress: Sångshyttan 34, 71293 Hällefors. Vi behandlar personuppgifter som tillhandahålls av kunden för att uppfylla och dessutom bekräfta villkoren för att behandla elektroniska order och leveranser och för den nödvändiga kommunikationen under en lagstadgad period. 

Allmänna bestämmelser

 1. Personuppgiftsansvarig, i enlighet med GDPR är Bellix Tools AB, Organisationsnummer 559485-9554, baserat i Hällefors. 
 2. Kontaktuppgifterna för Personuppgiftsansvarig är: info@revline.se.
 3. Personuppgifter är varje upplysning som avser en identifierad eller identifierbar fysisk person.

 

Källan till personuppgifter 

 1. Personuppgiftsansvarig behandlar personuppgifter som erhållits med samtycke från kunden och samlas genom kontraktet för att köpa och uppfylla den elektroniska order som skapats i webbshopen Revline.se. 
 2. Personuppgiftsansvarig behandlar endast identifierings- och kontaktuppgifter för Kunden som är nödvändiga för att kontraktet ska kunna fullföljas.
 3. Personuppgiftsansvarig behandlar personuppgifter för frakt och redovisning och för nödvändig kommunikation mellan de avtalsslutande parterna under den tid som krävs enligt lag. Personuppgifter kommer inte att offentliggöras. 


Syftet med databehandling

Personuppgiftsansvarig behandlar personuppgifter hos kunden för följande ändamål: 

 1. Registrering på hemsidan Revline.se i enlighet med kapitel 4, avsnitt 2 i Dataskyddsförordningen, GDPR. 
 2. För uppfyllande av den elektroniska beställning som skapats av kunden (namn, adress, e-post, telefonnummer). 
 3. Att följa lagar och förordningar som härrör från kontraktsförhållandet mellan Kund och Personuppgiftsansvarig. 
 4. Personuppgifter är nödvändiga för att kontrakt ska kunna upphandlas. Kontrakt kan inte ingås utan personuppgifter.

Varaktigheten för lagring av personuppgifter

 1. Personuppgiftsansvarig lagrar personuppgifter under den period som är nödvändig för att uppfylla de rättigheter och skyldigheter som följer av avtalsförhållandet mellan Personuppgiftsansvarig och Kunden och under 3 år efter avtalets ingående.
 2. Personuppgiftsansvarig måste radera alla personuppgifter efter utgången av den period som krävs för lagring av personuppgifter. 

 

Mottagare och personuppgiftsansvarig av personuppgifter


Tredje part som behandlar personuppgifter hos Kunden är underleverantörer av Personuppgiftsansvarig. Tjänsterna hos dessa underleverantörer är oumbärliga för att kontraktet ska kunna genomföras, för att köpa och bearbeta den elektroniska ordern mellan Personuppgiftsansvarig och Kund. 


Kundens rättigheter


I enlighet med förordningen har kunden följande rättigheter: 

 1. rätten till tillgång till personuppgifter; 
 2. rätten till rättelse av personuppgifter; 
 3. rätten att radera personuppgifter; 
 4. rätten att invända sig mot behandling av personuppgifter; 
 5. rätten till dataöverförbarhet; 
 6. rätten att återkalla samtycke till behandling av personuppgifter skriftligen eller via e-post skickat till: info@revline.se. 
 7. rätten att inkomma med klagomål till tillsynsmyndigheten vid misstänkt brott mot förordningen

 

Säkerhet för personuppgifter

 1. Personuppgiftsansvarig säkerställer att alla tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder vidtas för att skydda personuppgifter.
 2. Personuppgiftsansvarig har vidtagit tekniska säkerhetsåtgärder för att säkerställa datalagringsutrymmen, i synnerhet säkra tillgång till datorn med ett lösenord, använda antivirusprogram och utföra regelbundet underhåll av datorerna. 

 

Google Analytics 

Revline.se använder Google Analytics. En tjänst för statistiska analyser som tillhandahålls av Google, Inc. ("Google"). Google Analytics använder så kallade cookies (textfiler som placeras på din dator) för att möjliggöra en analys av hur du använder hemsidan. Denna information vidarebefordras till och lagras på Googles servrar i USA. Google kan också komma att överföra denna information till tredje part om det krävs enligt lag, eller där en tredje part behandlar informationen för Googles räkning. Din IP-adress kommer inte att kopplas samman med annan data som Google innehar. Genom att använda denna webbplats, samtycker du till att Google behandlar uppgifter om hur du använder Revline.se. Detta görs för att Revline.se ska kunna erbjuda en bättre webbplats för dig som kund. 


Slutbestämmelser

 1. Genom att placera en elektronisk order på webbplatsen Revline.se bekräftar Kunden att den blivit informerad om alla villkoren för personuppgifter och accepterar dem i sin helhet  
 2. Kunden accepterar dessa regler genom att kryssa i kryssrutan "Jag godkänner Villkor och föreskrifter" i kassan. 
 3. Personuppgiftsansvarig kan när som helst uppdatera dessa regler. Ny, uppdaterad version måste publiceras på Revline.se. 

Reglerna träder i kraft den 3:e Maj, 2024.

Information om cookies


Enligt lagen om elektronisk kommunikation som trädde i kraft den 25:e juli 2003 så ska besökare på en webbplats informeras om användande av så kallade cookies, samt få möjligheten att förhindra att de används.

En cookie är en liten textfil (oftast mindre än 1 kB) som sparas i din dator och lagrar information. Cookies används bland annat för att förbättra webbplatsen för användaren.

Vår webbplats använder den vänliga varianten av cookies, så kallade session cookies. När du är inne och surfar på en webbsida, skickas session cookies mellan din dator och vår server för att kunna utbyta information. Det kan till exempel gälla vad du har lagt i din varukorg, eller om du är inloggad på Mina sidor.

Vi sparar ingen personlig information via session cookies. Session cookies lagras inte permanent i din dator, utan försvinner när du stänger din webbläsare.

Det finns säkerhetsinställningar i de flesta webbläsare som kan avaktivera session cookies. Oftast går det också bra att ta bort eventuella session cookies som redan har sparats.

Om du väljer att inte acceptera session cookies på vår webbplats, kommer webbplatsen inte att fungera tillfredsställande.

Vid besök på denna webbplats sker automatisk registrering av din IP-adress för mätning av besöksfrekvens.

Kontakta Starweb på www.starweb.se för vidare information om session cookies i webbutiken.

JavaScript seem to be disabled in your browser.

You must have JavaScript enabled in your browser to utilize the functionality of this website.